CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

17.04.2021
siêu trí nhớ học đường đến với 200 trường khắp cả nước
17.04.2021
siêu trí nhớ học đường đến với 200 trường khắp cả nước
17.04.2021
siêu trí nhớ học đường đến với 200 trường khắp cả nước
17.04.2021
siêu trí nhớ học đường đến với 200 trường khắp cả nước
17.04.2021
siêu trí nhớ học đường đến với 200 trường khắp cả nước
17.04.2021
siêu trí nhớ học đường đến với 200 trường khắp cả nước
17.04.2021
siêu trí nhớ học đường đến với 200 trường khắp cả nước
17.04.2021
siêu trí nhớ học đường đến với 200 trường khắp cả nước
17.04.2021
siêu trí nhớ học đường đến với 200 trường khắp cả nước

Hành trình trải nghiệm SIÊU TRÍ NHỚ HỌC ĐƯỜNG Tại trường
THPT Hiệp Bình

Thời gian học: 7h00 - 8h00 (sáng thứ 2)

khóa học " CHA MẸ HIỀN TÀI"

Thời gian học: 18h30 – 21h00 (Thứ 7, Chủ nhật)

SÁCH VÀ ẤN PHẨM

chia sẻ của

phụ huynh

chia sẻ của

OUTLIERS

30

TUYỂN THỦ QUỐC GIA

7

THÍ SINH SIÊU TRÍ TUỆ

20000

HỌC VIÊN TRÊN KHẮP CẢ NƯỚC

30

BẰNG KHENTHÀNH TÍCH

HỌC TRÒ XUẤT SẮC

báo CHí nói về chúng tôi

đội ngŨ giảng viên

đối tác đồng hành

happy holidays

thông tin đăng ký